Plussbostäder

För tjugo år sedan lanserades Selvaag Pluss som kommit att bli marknadens mest etablerade service- och livsstilskoncept. Det är anpassat efter de boendes önskemål och behov med fokus på hälsa, trivsel och trygghet.

Med ett stort antal genomförda och kommande Plussprojekt är Selvaag ensam om det varumärkesskyddade Plusskonceptet som bidrar till ett bekymmersfritt hem och vardag. De boende får tillgång till personlig service med bemannad reception, välutrustat gym, festlokal och konferensrum samt en lounge för fika och umgänge.

Selvaag Pluss vänder sig till alla åldrar och familjekonstellationer. Vi vill med vårt koncept skapa gemenskap över generationsgränserna, vi vet att det är så vi skapar den bästa trivseln.

Idag finns tre Plussprojekt i Stockholm med Selvaags servicekoncept, där vi ansvarar och bedriver verksamheten med egenanställd personal, i kv Sädesärlan, Svea Fanfar och Svea Serenad. Vår närvaro skapar en stark granngemenskap och gemensamt nyttjande av delningsytorna är dessutom både bra för miljön och de boendes ekonomi.

Det är hem utformade för vår samtid och framtid med funktioner för en hög livskvalité och socialt hållbara livsmiljöer. Attraktiva, hållbara hem med ett erbjudande för dem som vill ha tillgång till ett aktivt och socialt liv, med service som gör att livspusslet lättare går ihop.

Genom delning av ytor och tjänster är det ett hållbart boende som är bra både för miljön och den egna plånboken.

Läs mer om Plussbostäder® - det ursprungliga servicekonceptet här.

Tillbaka