Samhälle och utveckling

Samhälle och utveckling

Scrolla för att läsa mer

I Selvaag Bostad arbetar vi ständigt med fokus på klimat och miljö, för en robust stadsutveckling. Vi bygger sociala mötesplatser, både inomhus och utomhus.

Från moderbolaget, Selvaag Bolig har vi med oss ett inkluderande arbetssätt med tidiga dialoger med omgivningen. Vi utvärderar ständigt våra projekt och arbetssätt för att lära oss vilka åtgärder som varit framgångsrika och hjälpt till att uppnå uppsatta mål. Det hjälper oss också att bättre förstå vår omvärld.

För mer information om hur vi i våra projekt arbetar med hållbarhet, länk till norska sidan

Tillbaka