Vår historia

I 75 år har Selvaag Bolig utmanat branschen, gått i bräschen och vågat, för att finna kloka lösningar och kunna erbjuda de mest trivsamma bostäderna och det fortsätter vi med. Varje dag arbetar vi med att utveckla trivsamma hem, trygga stadsdelar och främja en hälsosam livsstil. Det är hållbarhet i praktiken.

Allt började med en visionär man med normbrytande idéer. Efter kriget rådde enorm bostadsbrist i Norge. Den unga ingenjören Olav Selvaag introducerade en ny konstruktionsmetod med minskad material- och energiförbrukning. Han utmanade branschen och motbevisade nejsägare genom att uppföra ett hus på en tredjedel av tiden till en tredjedel av kostnaden jämfört med konkurrenterna. Det var startskottet till Norges uppbyggnad som från den punkten tredubblade sin bostadsproduktion. År 2019 tog Selvaag Bolig steget in i Sverige och etablerade dotterbolaget, Selvaag Bostad.

Sedan starten 1948 har vi byggt närmare 60 000 bostäder och utvecklat stadsdelar med skulpturpark, kulturhus, köpcentrum, kyrka, ungdomsgård mm. Olav Selvaag var övertygad om att omgivningen och möjligheterna de erbjuder, var central för att skapa bra hem. ”Det är människorna som skapar städerna, inte husen!” Selvaag har varit en central aktör i byggandet av det moderna Norge.

Tillbaka