Sekretesspolicy för Selvaag Bostad AB

Sekretesspolicy för Selvaag Bostad AB

Selvaag Bostad AB tar integritetsskydd på allvar och kommer alltid att behandla personuppgifter inom ramen för gällande lagar och förordningar.

Syftet med sekretesspolicyn är att förklara när och varför vi samlar in information om dig, hur informationen används och vilka rättigheter du har i samband med insamling och lagring av personuppgifter. Sekretesspolicyn bidrar till att personuppgifterna behandlas i enlighet med regelverket.

Vilka uppgifter om dig blir registrerade?

När du anmäler dig som intressent hos Selvaag Bostad AB registreras ditt namn, e-postadress och/eller telefonnummer.

När du köper en bostad av Selvaag Bostad AB registreras även ditt födelse- och personnummer samt adress.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig som intressent och/eller köpare, genom att du registrerar dina personuppgifter i någon av Selvaag Bostad AB:s kommunikationskanaler.

Vid behov kommer Selvaag Bostad AB att kunna inhämta och registrera personuppgifter från andra källor, som till exempel kontaktuppgifter från folkregistret.

Särskilt om användningen av cookies

När du besöker Selvaag Bostad AB:s webbplats lagras cookies och annan data som senare kan läsas av oss. Användningen av webbplatsen för Selvaag Bostad AB kan inte spåras tillbaka till dig som individ.

Cookies är små filer som laddas ner till din dator för att ge en bättre användarupplevelse. Cookies används för att generera statistik, och kan användas i samband med marknadsföring av erbjudanden. Kakorna registrerar användningen av Selvaag Bostad AB:s webbplatser och ger bland annat underlag till förbättring.

I vissa fall registreras IP-adressen, vilka sidor du besöker, när du besöker dem, ungefärlig plats, teknisk information om din webbläsare och operativsystem samt vilken webbplats du kom ifrån.

Följande cookies används på Selvaag Bostad AB:s webbplats:

 • APS.NET_SessionsID. Cookien är nödvändig för att webbplatsen ska fungera och definieras när sidan laddas. Cookien raderas när webbläsaren stängs.
 • EPiServerLogin, EPiDPCKEY, .ASPXRoles.
 • _utma, _utmb_ utmc_utmx.
 • Google Analytics. Tredjepartscookies som används för att hämta information om hur besökare använder webbplatsen. Informationen vidarebefordras och lagras hos Google Inc. IP-adresser lagras, men kan inte separeras individuellt. Google Inc kan överföra den insamlade informationen till tredje part om det finns en rättslig grund för det, eller där en tredje part behandlar informationen för Google Incs räkning. Google får inte associera IP-adresser med någon annan data som innehas av Google Inc.

Cookies kan inaktiveras. Att inaktivera cookies kan dock försämra webbplatsens funktionalitet. Om du fortfarande vill att cookies ska avaktiveras kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att du antingen blockerar cookies från att laddas ner automatiskt, eller så kan du välja att ladda ner varje cookie. Cookies som har laddats ner tidigare kan också raderas av webbläsaren. För mer information, se dokumentationen för den aktuella webbläsaren.

Särskilt om nyhetsbrev och uppdateringar

Selvaag Bostad AB skickar regelbundet ut nyhetsbrev och uppdateringar via e-post eller sms. Den e-postadress eller telefonnummer som används är den som intressenten/kunden har uppgett. Kontaktuppgifterna lagras i en separat databas, delas inte med andra och kommer att raderas när prenumerationen avbryts. Kontaktuppgifterna raderas även om vi får feedback om att den inte är aktiv.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter från intressenter är att kunna erbjuda intressenter relevant information om projekt, kunna erbjuda produkter eller tjänster på begäran, kunna erbjuda person anpassat innehåll och tjänster samt att skicka ut kundundersökningar.

Syftet med behandlingen av personuppgifter från köpare är att kunna hantera kundrelationen, skicka ut information om tjänster med rätt innehåll, kunna kontakta/följa upp och fullgöra skyldigheter kopplade till kundförhållandet samt i övrigt kunna betjäna köparens önskemål och önskemål.

Selvaag Bostad AB använder externa leverantörer för att genomföra kundundersökningar. De kommer alltid att informera om syftet med undersökningen och om den är anonym eller inte. Selvaag Bostad AB kommer inte att dela informationen med andra eller använda informationen för andra ändamål än de angivna. Om undersökningen är anonym kommer Selvaag Bostad AB och/eller de externa leverantörerna inte att samla in information som kan kopplas till dig. Om enkäten inte är anonym kan Selvaag Bostad AB identifiera de som svarat på enkäten. Selvaag Bostad AB kan även använda externa leverantörer för att skicka ut enkäter eller följdfrågor.

Grunden för behandlingen

Grunden för behandlingen är samtycke från den enskilde, om inte annat anges. Samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakta den personuppgiftsansvarige. Selvaag Bostad AB kan komma att vidarebehandla personuppgifter om det finns laglig grund för sådan behandling (såsom i bokföringslagen eller fastighetslagen), eller annan legitim grund som följer av integritetsförordningen, inklusive behovet av att fullgöra ett avtal om den registrerade är part, eller att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

Ansvarig för handläggning

Selvaag Bostad AB har genom VD:n, det övergripande ansvaret för behandlingen av Selvaag Bostad AB:s behandling av de personuppgifter vi inhämtar från/om dig.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna lagras elektroniskt i Selvaag Bostad AB:s datorsystem, och förblir lagrade och behandlade så länge det finns ett giltigt samtycke eller annan giltig grund för behandling.

Dina rättigheter

Personer med registrerade personuppgifter lagrade hos Selvaag Bostad AB har följande rättigheter:

 • Rätten att begära tillgång till information som lagras om dem
 • Rätten att begära rättelse av felaktiga uppgifter
 • Rätten att begära radering av information
 • Rätten att begära begränsning av behandlingen
 • Rätten att protestera mot att uppgifter behandlas
 • Rätten att begära utlämnande av information till sig själv eller till tredje part
 • Rätten att begära återkalla eventuellt samtycke till behandling
 • Rätten att inge klagomål på vår personuppgiftsbehandling. Sådana klagomål ska lämnas till den svenska Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Läs mer om att lämna in klagomål på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal

Kontaktinformation

Kontakta Selvaag Bostad AB för ytterligare information om integritet och dina rättigheter i samband med lagring av personuppgifter, om du vill ha tillgång till dem, för att reservera dig eller för att begära rättelse eller radering.

Tillbaka