Erik Westling

Erik Westling

Erik Westling

Projektchef Telefon:+46 70 334 65 70

Erik har mer än 20 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, främst från en mycket lång karriär inom Veidekke i Sverige. Utöver sitt dagliga arbete har Erik även verkat som föreläsare inom fastighetsekonomi, genomgått forskarutbildning på KTH samt har lång erfarenhet från hyresfastighetsförvaltning i ett mindre familjebolag i Stockholm.

Erik är sedan 2022 anställd som projektchef i Selvaag Bostad och tog arkitektexamen år 2003 och civilingenjörsexamen år 2005.