Mindemyren Torg

Vi planlegger 450 boliger i Kanalveien 51-53, rett ved det nye bybanestoppet Mindemyren.

Som del av utvidelsen av bybanen kommer det nye stoppet Mindemyren. Her vil det bygges et bytorg som samlingspunkt for området. Torgets nærmeste nabo blir vårt nye boligprosjekt Mindemyren Torg. 

Første byggetrinn vil bli ca 60 leiligheter rett ved det nye torget og bybanestoppet. Vi følger spent med mens LINK Arkitekter tegner ut byggene og leilighetene!

Planlagt salgsstart for første trinn er høsten 2024.

 

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Mindemyren Torg