Parkbyen

Parkbyen blir et frodig, rolig og bilfritt boligområde hvor det skal være godt å bo og leve.

Parkbyen skal være et inkluderende og mangfoldig boligområde hvor man kan bo i alle livets faser. Det vil være stor variasjon i boligtyper; leiligheter med utgang til egen hageparsell, leiligheter med privat takterrasse, og townhouses med kobling til gatetun. Felles for alle boliger i Parkbyen er at de både forholder seg til de frodige hagetunene imellom boligene og de mer urbane gatetunene. Området vil ha et riktig utvalg av plassrom og møteplasser, med arealer for sosiale sammenkomster, trening, lek, dyrking og opphold.

Bilfritt boområde med utsikt

De tidligere rytterstiene og innhegningene transformeres til et bilfritt boområde med god tilknytning til offentlige parker, turveier og torg. Her skal det bli stor variasjon av boliger med gode uteoppholdsarealer i gatetun og hager. Den fine beliggenheten gir mulighet for gode utsiktsforhold mot sentrum og Oslofjorden.

Hagebyen har lenge vært et ideal for boligutvikling, og på Bjerke ønsker vi utvikle en moderne hageby: Parkbyen. Her kan man bo i et tilnærmet bilfritt område, med mye frisk luft og vegetasjon rundt seg, ha mulighet for å dyrke i hager og ha kort vei til jobb, skole og butikker. På Bjerke vil man oppleve å bo nær det urbane, men med landlige kvaliteter.