Fremtidens Bjerke

Bjerke er blant de største satsningene for Selvaag Bolig i Oslo-regionen. Utviklingen viser vei for hvordan vi planlegger framtidens bærekraftige by- og boligutvikling

Kompakt byutvikling er det bærende idealet for planleggingen av nye bolig- og byutviklingsområder. 

Området rundt Bjerke travbane består av flere ulike nabolag med sammensatt bebyggelsesmønster. Selvaag Bolig har som ambisjon å utvikle et hovedgrep som forsterker og skaper nye forbindelser i området. Utbyggingen skal samtidig støtte opp om noen av de karakteristiske områdekvalitetene og bidra til å forsterke Bjerkes identitet som boligområde.

Over tid vil området rundt travbanen utvikles til et levende og attraktivt nabolag med et mangfold av boliger og med innslag av service og handel. 

Planprogrammet er nå godkjent, les mer i lenken under.

Interesseanmälan

Anmäl ditt interesse för att få förtur på säljstart och exklusiv information om Bjerke

För närvarande